img

 

Tervetuloa Enneagrammi sivustolle!

Enneagrammi on käytännöllinen ja silti syvällinen erilaisista persoonallisuuksista kertova malli, joka lisää itsetuntemusta ja erilaisuuden hyväksymistä. Sen perusteet on helposti opittavissa ja mallia voi käyttää tehokkaasti sekä työ- että yksityiselämässä.

Enneagrammi perustuu moderniin psykologiaan ja vanhaan perinteeseen ja sen käyttö on levinnyt viimeisen kolmen vuosikymmenen ajan voimakkaasti eri puolilla maailmaa. Sana enneagrammi tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa "yhdeksän pisteen kuvaa".

Enneagrammi on menetelmä ensisijaisesti itsetuntemuksen lisäämiseen. Sen avulla on helpompi ymmärtää omaa käyttäytymistään, toimintaansa ja tunteitaan. Enneagrammi auttaa myös ymmärtämään ja hyväksymään muiden erilaisia tapoja toimia ja reagoida.

Enneagrammiteorian mukaan ihmisistä löytyy yhdeksän erilaista tyyppiä, joilla kaikilla on oma persoonallinen tapansa nähdä maailma ja kohdata muut ihmiset. Kuvittelemme helposti, että muut toimivat ja ajattelevat samalla tavoin kuin me itse. Näin ei kuitenkaan ole, vaan meistä jokainen toimii omasta persoonallisesta näkökulmastaan käsin, usein alitajuisesti ja tiedostamatta. Enneagrammi onkin oiva työkalu, kun haluamme ymmärtää miksi toimimme kuten toimimme. Ja miten voimme muuttaa omaa toimintaamme parhaimpaan mahdolliseen suuntaan.

Enneagrammin käyttö laajenee nopeasti eri puolilla maailmaa sekä yksityis- että yrityselämässä, koska se toimii loistavana välineenä sekä itsensä että muiden johtamisessa. Viime vuosina sen objektiivisuudesta ja toimivuudesta on tuotettu myös hyvää tutkimustietoa.

Työelämässä enneagrammi on erityisen tehokas väline esimies- ja alaistaitojen, tiimityöskentelyn sekä asiakaspalvelun kehittämisessä. Persoonallisuustyyppien tuntemus helpottaa kommunikointia, lisää selkeästi työyhteisön hyvää ilmapiiriä ja tuloksellisuutta. Enneagrammin avulla pystytään hahmottamaan paremmin myös ihmisten motivoituminen ja lahjakkuudet erilaisiin työtehtäviin.

Yksityiselämässä enneagrammin myötä syntyvä itsetuntemus ja erilaisuuden ymmärtäminen tuovat uusia mahdollisuuksia toimiviin ihmissuhteisiin. Enneagrammin avulla on mahdollista avata myös parisuhteen solmuja.

Muista persoonallisuuden kuvaussysteemeistä poiketen enneagrammi ei rajoita, leimaa eikä laita laatikkoon. Päinvastoin; se antaa meille mahdollisuuden olla paras itsemme ja auttaa löytämään myös piilossa olleet voimavaramme ja mahdollisuutemme.

 

Tämän sivuston tarkoitus on antaa yleistietoa enneagrammista kaikkien iloksi ja hyödynnettäväksi.

img
01/10/2013, 16:15
  ENNEAGRAMMI AKATEMIA järjestää syksyllä 2013 kaksi enneagrammin peruskurssia, Espoossa 19-20.10...
16/05/2013, 14:03
ENNEAGRAMMI HENKISEN KASVUN OPASTAJANA Elokuun 31. päivä alkaa Enneagrammi Akatemian uusi koulutus, jossa opitaan kuinka enneagrammia...
29/04/2013, 17:16
Syksyn 2013 koulutusohjelma ENNEAGRAMMI AKATEMIA on julkaisut ensi syksyn koulutusohjelman, jossa mm. uusi Enneagram Practitioner ®...